Norge vil bidra til at Liberia når sine energimål

Utenriksminister Børge Brende undertegnet en avtale om økt energisamarbeid med Liberia sammen med EU-kommisjonen i New York 23. september. Avtalen er en del av Norges omfattende energisamarbeidet med Liberia.

Utenriksminister Børge Brende undertegnet en avtale om økt energisamarbeid med Liberia sammen med EU-kommisjonen i New York 23. september. Avtalen er en del av Norges omfattende energisamarbeidet med Liberia. 

Liberia er et av de mest energifattige landene i Afrika. Knapt to prosent av befolkningen har tilgang til elektrisitet. Norge bidrar til å bedre folks tilgang til energi, gjennom Ren energi for utvikling til styrking av kapasitet, rehabilitering av vannkraftverket Mt. Coffee og utvidelse av strømnettet foruten økt tilgang til energitjenester gjennom Energy+. EU vil støtte Liberia med å utvikle og styrke sin energisektor gjennom utarbeidelse av en samlet investeringsplan, utvikling av konkrete investeringsprosjekter, samt å styrke privat sektors mulighet til å investere. 

Børge Brende undertegnet energiavtale med Liberia
Utenriksminister Børge Brende undertegnet en avtale sammen med EU-kommisjonen om økt, bærekraftig energisamarbeid med Liberia. (Foto: Veslemøy Lothe Salvesen, UD)

Liberia har sluttet seg til FNs generalsekretærs initiativ for bærekraftig energi for alle (SE4ALL). Avtalen som ble inngått vil også bidra til at Liberia får bedre mulighet til å nå SE4ALL-målene. Det norske energisamarbeidet beløper seg til rundt 180 millioner kroner i inneværende år, og det forventes å være rundt 200 millioner de nærmeste årene. Til stede på undertegningen var også utviklingskomissær i EU-kommisjonen Andris Piebalgs, Liberias energiminister Patrick Sendolo og FNs spesialrepresentant for bærekraftig energi, Kandeh Yumkella.

På møtet i forbindelse med FNs generalforsamling i New York uttrykte utenriksministeren også sin bekymring for ebolasituasjonen i Liberia, og viste til at Norge nylig har økt sin støtte for å bekjempe ebolautbrudd.

Til toppen