Lien: - Nyskapende teknologimiljøer på Sørlandet

Mandag besøkte olje- og energiminister Tord Lien bedrifter og forskningsmiljøet på Sørlandet i forbindelse med Arendalsuka.

Turen startet i Kristiansand. Med sine rundt 3000 ansatte er leverandørbedriften National Oilwell Varco (NOV) den største arbeidsgiveren på Sørlandet. 

- Leverandørindustrien på Sørlandet står for rundt ti tusen arbeidsplasser og en omsetning på rundt 30 milliarder kroner hvert år. Det står stor respekt av arbeidet bedriftene og deres ansatte gjør for å tilpasse seg en ny konkurransesituasjon på norsk sokkel og internasjonalt det siste året. Det er selvsagt alvorlig og krevende for de enkeltpersonene som blir rammet av nedskjæringer, men jeg er sikker på at hele næringen vil komme styrket ut, sier olje- og energiminister Tord Lien.Tord Lien på besøk hos National Oilwell Varco

Tord Lien på besøk hos National Oilwell Varco (Foto: OBE/OED).

Senere på dagen besøkte han Mechatronics Innovation Lab i Grimstad ved Universitetet i Agder, Grimstad.

- Forskning er en betingelse for at petroleumsnæringen skal utvikle ny og kunkurransedyktig teknologi. Mechatronics Innovation Lab er et godt eksempel på hvordan myndigheter, universitetsmiljøene og næringen samarbeider for å fremme innovasjon og nyskaping, sier Tord Lien. 

Universitetet i AgderTord Lien (i midten) sammen med dekan Frank Reichert og koordinator for Mechatronics Innovation Lab, Kjetil Hellang (Foto: OBE/OED).

I løpet av dagen besøkte Lien også Agder Energi. 

- Mer fornybar energi er en forutsetning for næringsutvikling og klimavennlig energiproduksjon. Agder Energi er en av Norges ledende vannkraftprodusenter og en nøkkel i utbygging av mer fornybar i agderfylkene, sier Tord Lien. 

Til toppen