Lien besøkte Troll A-plattformen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte tirsdag Troll A-plattformen i Nordsjøen sammen med EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete og Statoil-sjef Eldar Sætre.

- EU og Norge har mange felles interesser på energiområdet. For eksempel er norsk gass svært viktig for EUs forsyningssikkerhet. Det var derfor svært relevant å vise han Troll-plattformen ettersom Troll inneholder rundt 40 prosent av gassreservene på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Fra venstre: Statoil-sjef Eldar Sætre, klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete og olje- og energiminister Tord Lien. (Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA).

Dette var det første offisielle besøket av EUs klima- og energikommissær til Norge. Et viktig tema under besøket var Norges rolle i europeisk energipolitikk.

- Norge og EU er enige om noe av det mest grunnleggende, nemlig betydningen av velfungerende energimarkeder med robust infrastruktur. Dette vil være viktig for å nå flere av målene for EUs energiunion, både god forsyningssikkerhet, et kostnadseffektivt energisystem og en energiforsyning med lavere klimagassutslipp, sier Tord Lien.