Lien deltok på ministermøte om CCS i Riyadh

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Onsdag 4. november deltok olje- og energiminister Tord Lien (FrP) på ministermøte i Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) i Riyadh i Saudi-Arabia. CSLF er verdens eneste multilaterale gruppe på ministernivå med formål om å fremme CO2-håndtering. Ministrene møtes annethvert år, sist i Washington i 2013.

Ifølge det internasjonale energibyrået må CO2-håndtering bidra med opp mot en sjettedel av de totale utslippsreduksjonene fram mot 2050 dersom togradersmålet skal overholdes. FNs klimapanel har påpekt at dersom CO2-håndtering ikke realiseres vil det bli mer enn dobbelt så dyrt å overholde togradersmålet.

- Det er ingen tvil om at CO2-håndtering er en nødvendig klimateknologi. Norge bidrar og vil fortsette å bidra til utviklingen av teknologien, men det kreves internasjonalt samarbeid dersom teknologien skal bli et effektivt tiltak for å redusere klimaendringene. CSLF er en sentral arena for internasjonalt samarbeid om å fremme CO2-håndtering, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

 Olje- og energiminister Tord Lien sammen med USAs energiminister Ernest Moniz (Foto: OED).

Olje- og energiminister Tord Lien sammen med USAs energiminister Ernest Moniz (Foto: OED).

Til sammen har mer enn 200 personer deltatt på møtet i Riyadh. Blant dem er USAs energiminister Ernest Moniz, Saudi-Arabias oljeminister Ali bin Ibrahim Al-Naimi, Nederlands økonomiminister Henk Kamp og en rekke andre ministre og delegasjonsledere fra sentrale land som Kina, Storbritannia og Tyskland.

- Det er svært positivt at så mange ministre har valgt å delta. Spesielt viktig er det at energiministrene fra gulfstatene deltar. De har mye kjemisk industri og stort potensial for CO2-håndtering sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).  

Under ministermøtet ga Lien blant annet en presentasjon av norsk CO2-håndteringspolitikk. I sitt innlegg vektla han det tredelte arbeidet for videre forskning og utvikling, realisering av fullskala demonstrasjonsprosjekter og internasjonalt samarbeid. Lien trakk også fram de vellykkede prosjektene på norsk kontinentalsokkel, Sleipner og Snøhvit. I 2016 vil Statoil ha lagret CO2 fra Sleipner i 20 år, noe som er et betydelig bidrag til reduksjon i klimagassutslipp.