Lien innledet på Fellesforbundets olje- og gasskonferanse

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien innledet onsdag på Fellesforbundets olje- og gasskonferanse på Gardermoen. I innlegget sitt trakk statsråden fram hvordan regjeringen bidrar til å møte den krevende situasjonen i næringen, deriblant betydningen av nytt leteareal.

Leting er nøkkelen til verdiskapingen i, og arbeidsplasser knyttet til, denne industrien. Med tildelingen av 23. konsesjonsrunde startet vi et nytt kapittel i norsk petroleumsvirksomhet. For første gang på over 20 år skal vi utforske helt nye leteområder, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Lien trakk også fram olje- og gassindustrien som vår største og viktigste kunnskapsnæring, og i den sammenheng betydningen av en sterk satsing på forskning og utvikling. Her bidrar også regjeringen gjennom en betydelig økning i midlene til forskningsprogrammet Demo2000.

Det er ingen tvil om at vi opplever krevende tider. Det påvirker oss alle, og vi skal ikke undervurdere situasjonen.  Samtidig er jeg sikker på at – med de rette grepene – vil norsk olje- og gass vil være vår viktigste næring i flere tiår framover. Ikke minst er dette takket være dyktige fagarbeidere i industrien som hver dag jobber med å sikre velferden vår, sier olje- og energiminister Tord Lien.

(Olje- og energiminister Tord Lien her sammen med Tina Bru (H) på Fellesforbundets olje- og gasskonferanse. Foto: EBM/OED)