Lien møtte Chiles energiminister

Olje- og energiminister Tord Lien møtte i dag Chiles energiminister Máximo Pacheco under hans besøk til Oslo. På agendaen stod elektrisitetsproduksjon, distribusjon, regulering og forvaltning.

- Norge og Chile har mye til felles når det gjelder potensialet for vannkraft. Det er gledelig at norske selskaper spiller en aktiv rolle i å utvikle vannressursene i Chile, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Tord Lien og Máximo Pacheco

Olje- og energiminister Tord Lien sammen med Chiles energiminister Máximo Pacheco (Foto: EBM/OED). 

Chile har med sine høye fjell og elver med moderate vannmengder mye til felles med Norge når det gjelder hydrologi og topografi for vannkraft. Vannkraft er en stor kilde for elektrisitetsproduksjon i Chile med 32 %. Det øvrige dekkes med 66 % fra termiske kilder og 2 % fra vindkraft.  Landet har stort potensial for vannkraft, omtrent i samme omfang som Norge, og trenger å installere 600 MW årlig i ny kapasitet de neste 10 årene for å følge etterspørselsveksten.

SN Power, som eies av Statkraft og Norfund, har i lang tid vært aktive i Chile. SN Power utvikler nå et nytt elvekraftverk sammen med Pacific Hydro Limited, et Australia-basert selskap som utvikler prosjekter for fornybar energi i Asia, Australia og Latin-Amerika. Nåværende Statkraft Chile eier i dag 50 % i hver av de to vannkraftverkene La Higuera (157 MW) og La Confluencia (155 MW). Australske Pacific Hydro eier de øvrige 50 %. Andre norske selskaper med aktivitet i Chile er blant annet Norconsult, Multiconsult og Rainpower.

Til toppen