Lien møtte Konkraft

Olje- og energiminister Tord Lien møtte tirsdag representanter for Konkraft. Tema for møtet var situasjonen i petroleumsnæringen.

Konkraft  består av medlemsorganisasjonene Norsk Olje og Gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og LO. Lien la vekt på at petroleumsvirksomheten er syklisk, og at næringen er vant til å takle omstillinger.

- De siste årene har vært preget av kontinuerlig vekst i investeringene på sokkelen. Investeringsnivået er fortsatt høyt, men vil ikke komme tilbake til det høye nivået vi hatt de nærmeste årene, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Han understreket at næringen står overfor store utfordringer, men også store muligheter i årene som kommer. Standardisering og teknologiutvikling er nøkkelfaktorer for at næringen skal lykkes med omstillingen. 

- Myndighetenes viktigste rolle er å sørge for et forutsigbart og stabilt rammeverk, samt å sørge for tilgang til attraktive letearealer for selskapene, sier statsråd Lien.

(Olje- og energiminister Tord Lien i møte med Konkraft. Foto: Berthelsen/OED)

Til toppen