Lien mottok plan for utbygging i Gullfaks-området

Olje- og energiminister Tord Lien mottok tirsdag en endret plan for utbygging og drift (PUD) for Gullfaks-feltet i Nordsjøen. Utbyggingsplanen omfatter en helhetlig plan for videre utvinning av reservoarene i Gullfaks hovedfelt, samt første fase i utviklingen av Shetland/Lista-prosjektet.

- Videreutvikling av eksisterende felt skaper store verdier for fellesskapet. Dette er den andre utbyggingsplanen jeg mottar for Gullfaks-området på et halvt år. Gullfaks er en suksesshistorie som viser petroleumsnæringens evne til å utnytte eksisterende infrastruktur for å produsere nye ressurser og vilje til å jobbe for økt utvinning. Jeg ser frem til å ta fatt på behandlingen av utbyggingsplanen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Etter dialog med operatøren ba Olje- og energidepartementet i februar om at rettighetshaverne skulle levere en endret PUD for Gullfaks. De nye planene vil gjøre den fremtidige driften av Gullfaksfeltet mer robust. De utvinnbare reservene er om lag 15 millioner fat oljeekvivalenter, og utbyggingsløsningen innebærer ikke ny infrastruktur. Det planlegges å bore nye brønner, samt å optimalisere eksisterende brønner. De totale investeringene er i første fase på 900 millioner kroner.      

- Denne typen prosjekter bidrar til å opprettholde produksjonen og øker utvinningsgraden fra sokkelen. Petroleumsnæringen er, og vil fortsette å være, Norges viktigste næring i mange, mange år fremover. Etter over 40 års produksjon fra norsk kontinentalsokkel ligger fortsatt over halvparten av de utvinnbare ressursene i bakken, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Rettighetshavere i utvinningstillatelsen er Statoil (operatør, 51 prosent), Petoro (30 prosent) og OMV (19 prosent).

Fra venstre: Ole Andre Eikeberg fra Statoil, olje- og energiminister Tord Lien, Arild Hesjedal fra Statoil og Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling på norsk sokkel, Statoil. Foto: JMB/OED)

Til toppen