Lien på Arctic Race-konferansen i Harstad

Onsdag holdt olje- og energiminister Tord Lien innlegg på Arctic Race-konferansen i Harstad. Konferansen har temaet næringsutvikling og ringvirkninger i nord, og arrangeres i forbindelse med sykkelrittet Arctic Race som starter torsdag.

- Arctic Race er en fantastisk måte å profilere Nord-Norge på, og dette er tredje gang det arrangeres. Jeg er imponert over det man har fått til med dette rittet, og er glad for at regjeringen vil gå i dialog med Arctic Race for å se på måter vi kan bidra til å gjøre dette arrangementet ennå bedre, sier Tord Lien.

 - Petroleumsindustrien har på sin side en lenger historie i nord.  Selv om næringen har bidratt til stor verdiskapning og mange arbeidsplasser også i våre nordligste fylker, vil jeg likevel hevde at landsdelen fortsatt har store muligheter til å bli en større del av det norske petroleumseventyret, fortsetter Lien.

 I den 23. konsesjonsrunden som ble utlyst i år ble nye områder i Barentshavet sørøst åpnet for petroleumsvirksomhet. Dette er første gang på 21 år nye områder gjøres tilgjengelig for petroleumsvirksomhet. Regjeringen har også besluttet å utvide tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO) for 2015. 46 nye blokker er innlemmet i det søkbare arealet, 35 i Norskehavet og 11 i Barentshavet.

 - Nord-norsk næringsliv trenger flere ben å stå på. Det inkluderer petroleumsvirksomhet, maritime næringer som fiskeri og det inkluderer selvsagt også reiseliv. Med hensyn til petroleumsvirksomhet har vi ressursene, vi har teknologien til å utvinne ressursene på en skånsom måte, og verden kommer til å trenge enorme mengder olje og gass i mange tiår fremover. Nå har tiden kommet til å gripe mulighetene som ligger i dette for Nord-Norge, sier Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien på Arctic Race-konferansen

(Olje- og energiminister Tord Lien på talerstolen under Arctic Race-konferansen i Harstad. Foto: HSI/OED)

Til toppen