Lien på EU-ministermøte om framtidas kraftmarknad

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Framtidas europeiske kraftmarknad var hovudtema under EU sitt uformelle energiministermøte i Amsterdam måndag. Olje- og energiminister Tord Lien hadde også eit eige møte med den nederlandske økonomiministeren Henk Kamp.

Nederland, som for tida har formannskapet i EU-ministerrådet, hadde invitert energiministrane til å diskutere EU-energimarknadens framtid. Hovudspørsmåla var korleis den nye modellen for kraftmarknaden skal sjå ut og kva rolle regionale marknadar skal spele i utviklinga av EUs indre energimarknad.

- EU er ikkje berre den viktigaste marknaden for norsk gass, vi er også ein integrert del av EUs indre energimarknad. Samtidig er samarbeidet i Nordens kraftmarknad ein god modell for regionalt samarbeid i Europa. For oss er det derfor viktig å vere med på diskusjonane om den vidare utviklinga av EUs energiunion. Både fordi EU-reglene berører oss direkte og fordi vi prøver å påverke utviklinga i EU, seier olje- og energiminister Tord Lien.

På møtet la dei nordiske ministrane fram eit felles posisjonspapir om utforminga av kraftmarknaden og regionalt samarbeid.

I margen av møtet hadde Lien også samtalar med sin nederlandske kollega Henk Kamp. Her var norsk gasseksport til EU, samt karbonfangst og -lagring (CCS) viktige tema.

"familiefoto" av energiministrane, foto: OED/gaer

Tord Lien i samtale med EU sin klima- og energikommissar Miguel Arias Cañete, foto: OED/gaer