Likestilling på turné i Slovakia

EØS-midlene

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

80 prosent av alle kvinner i Norge med barn under seks år er sysselsatt. Andelen i Slovakia er det halve.

Gunnbjørg Nåvik besvarer spørsmål fra slovakisk TV.

80 prosent av alle kvinner i Norge med barn under seks år er i arbeid. Andelen i Slovakia er det halve.

I Slovakia er kvinner også underrepresentert i politikk. Det eksisterer heller ikke noen regler som sikrer kjønnsbalanse i offentlige og børsnoterte selskaper.

Men det er ikke bare ulikheter mellom Norge og Slovakia. I begge land er arbeidsmarkedet segregert. Kvinner dominerer i utdannings- og helsesektoren.

Inntektsgapet mellom menn og kvinner er 22 prosent i Slovakia sammenliknet med 20 prosent i Norge.

I Slovakia er det samtidig store regionale forskjeller. Hovedfaktorene ser ut til å være tilgangen på barnehageplass og jobbmuligheter i nærområdet. Verst stilt er rom-kvinner.

Dette bakteppet var utgagspunktet for en rekke seminarer om likestilling organisert av den norske ambassaden i Slovakia tidligere denne måneden.

Overskriften var «Harmonisering av arbeid og familieliv i Norge og Slovakia. Virkelighet eller myte?».

Formålet var å utveksle ideer og erfaringer om likestillingsspørsmål.

De norske foredragsholderne var Petter Sørlien fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Gunnbjørg Nåvik fra Kommunenes Sentralforbund (KS). Slovakiske foredragsholdere var eksperter fra Instituttet for arbeid og familieforskning, Arbeid-, sosial- og familiedepartementet, arbeidskontorer og frivillige organisasjoner.

Seminaret ble arrangert som del av ambassadens profilering av norsk støtte til Slovakia gjennom EØS-midlene.