Line Henriette Holten Hjemdal inn i styret for NIBIO

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt tidligere Stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal til medlem av styret for Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Hjemdal var stortingsrepresentant for KrF fra Østfold i perioden 2005 til 2017. Hun har blant annet vært medlem av energi- og miljøkomiteen, helse- og omsorgskomiteen og næringskomiteen. Hjemdal har også vært politisk rådgiver i Sosial- og helsedepartementet, Helsedepartementet og i Arbeids- og sosialdepartementet.

Hjemdal har omfattende kompetanse om næringsutvikling, både generelt og spesielt om norsk landbruks- og matsektor. 

Line Henriette Holten Hjemdal.
Line Henriette Holten Hjemdal. Foto: Kristelig Folkeparti (KrF)

NIBIO er landets største forskningsinstitutt innen landbruk og miljø med nærmere 700 ansatte. Regjeringen har store ambisjoner for instituttet som en viktig bidragsyter til å realisere bioøkonomiens muligheter i fremtiden. Instituttet er lokalisert 17 steder i landet og med hovedkontor på Ås. 

NIBIOs styre har følgende sammensetning:

  • Victor D. Norman (leder)
  • Stig Fossum, Nord universitet
  • Line Henriette Holten Hjemdal
  • Arne Rørå, NORSKOG
  • Kirsten I. Værdal, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
  • Erling Meisingseth, ansattrepresentant
  • Hanne Sickel, ansattrepresentant