Line Vold er utnevnt til ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet

Kongen i statsråd har i dag utnevnt avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Line Vold til ekspedisjonssjef i Folkehelseavdelingen.

Line Vold (54) jobber i dag som avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Hun er utdannet veterinær og har en PhD innen veterinær epidemiologi fra Norges Veterinærhøyskole i 2000. Vold har gjennomført feltepidemiologi-utdanning med studieopphold i Paris, og hun har også gjennomført Solstrand-programmet for ledere. Med unntak av ett år som veterinær ved en dyreklinikk, har hun i hele sin karriere vært ansatt ved Folkehelseinstituttet, der hun har hatt ulike lederstillinger.