Lise Sofie Woie blir ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet

Kongen i statsråd utnevnte i dag Lise Sofie Woie til ekspedisjonssjef i Administrasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet. Woie kommer fra stillingen som administrerende direktør ved Norges Idrettshøgskole.

Lise Sofie Woie
Foto: NIH

Lise Sofie Woie er siviløkonom med spesialisering i økonomistyring fra siviløkonomutdanningen i Bodø og har tidligere vært økonomi- og finansdirektør ved Akershus universitetssykehus HF. Woie har også vært budsjettsjef ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og underdirektør i Justisdepartementet.

Den nye ekspedisjonssjefen tiltrer stillingen fra det tidspunkt departementet bestemmer.