Ny Liste I og Liste II

Som en følge av endringer i kontrollistene og EUs beslutning høsten 2017, vedtok Utenriksdepartementet den 26. januar 2018 ny Liste I og Liste II som nye vedlegg til Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester (eksportkontrollforskriften).

Endringene trer i kraft umiddelbart.

Listene er lagt ut på Lovdata og på Utenriksdepartementets sider.

Til toppen