Listhaug besøkte Hedmark

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sier hun den første tiden vil prioritere å reise ut for å treffe folk, lære næringen bedre å kjenne og få innspill. Jeg har satt av en dag hver uke for å få besøkt hvert fylke, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sier hun den første tiden vil prioritere å reise ut for å treffe folk, lære næringen bedre å kjenne og få innspill. Jeg har satt av en dag hver uke for å få besøkt hvert fylke, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

I går var Listhaug i Hedmark, der hun startet dagen hos sauebonde Kjell Eierholen i Åsnes. Han ga klart uttrykk for missnøye med den rovviltpolitikken som har vært ført de senere åra. - Beitenæringen har blitt kraftig nedbygd på grunn av rovdyrene, og det går også ut over livskvaliteten for folk, framholdt Eierholen.

Listhaug sa at hun vil medvirke til at rovviltforliket blir fulgt bedre opp og at skadedyr blir tatt ut mer effektivt. Hun har allerede drøftet saken med Miljøvernministeren og de skal sammen ha møte, 2. desember, med alle landets rovviltnemnder for å høre om deres erfaringer med norsk forvaltning av rovvilt.

Neste stopp for Listhaug var Moelven Våler AS, Norges største sagbruk. Her fikk hun omvisning av direktør Anders Helmer Lindh som også tok opp utfordringene i skogbruket.

Ved Moelven Våler AS fikk landbruks- og matminister Sylvi Listhaug omvisning av direktør Anders Helmer Lindh.
Ved Moelven Våler AS fikk landbruks- og matminister Sylvi Listhaug omvisning av direktør Anders Helmer Lindh. (Foto: LMD)

Siste stopp var Store Ree i Stange der Listhaug fikk orientering om Geno sitt arbeid nasjonalt og internasjonalt, og bioteknologiklyngen i Hamar-regionen.

Dagen ble avsluttet med et møte med Hedmark Bondelag og Hedmark Bonde- og småbrukarlag. 

Til toppen