Listhaug i interpellasjon i Stortinget

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte i går på interpellasjon i Stortinget fra Line Henriette Hjemdal (KrF) om jordvern.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte i går på interpellasjon i Stortinget fra Line Henriette Hjemdal (KrF) om jordvern.

Interpellasjoner
En interpellasjon er et mer omfattende spørsmål til regjeringen som er gjenstand for debatt i Stortinget. Den som stiller spørsmålet kalles interpellant. Spørsmålet skal besvares så raskt som mulig, senest én måned etter at det er stilt. Svaret legges frem for Stortinget under en såkalt interpellasjonsdebatt. En slik debatt skal maksimum ta en time og tretti minutter.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under interpellasjon på Stortinget 9.1.2014.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under interpellasjon på Stortinget 9.1.2014. (Foto: Nett-TV Stortinget)

Forsidebilde: Stortingsalen. Foto: Stortingsarkivet/Teigens fotoatelier AS.

Til toppen