Listhaug møtte bondeorganisasjonene

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) legger vekt på god dialog med bondeorganisasjonene, og inviterte mandag 21. til et første møte for å få synspunkter på saker som omtales i regjeringserklæringen.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) legger vekt på god dialog med bondeorganisasjonene, og inviterte mandag 21. til et første møte for å få synspunkter på saker som omtales i regjeringserklæringen. 

Både Nils T. Bjørke i Norges Bondelag og lederen i Norsk Bonde- og småbrukarlag, Merete Furuberg, satte begge pris på initiativet og understreket behovet for tett kontakt med statsråden. Begge lederne for bondeorganisasjonene utrykte enighet på enkelte områder, men viste også klar skepsis til den politiske retningen som de nå ser for seg. Listhaug var klar på at jordbruksforhandlingene skal fortsette som i dag, men var like tydelig på behovet for forenklinger og modernisering innenfor landbruket. Noe av det første Listhaug vil ta tak i er prisreguleringen for landbrukseiendommer og utrykte overfor både organisasjonene og på pressekonferansen i etterkant det urimelige i at andre næringsdrivende fritt kan selge sin virksomhet i det åpne markedet, mens bøndene er underlagt begrensninger.  

Statsråden og faglagene har allerede bestemt et nytt treff i desember.

Fra dagens møte. Fra venstre:  Lederen i Norsk Bonde- og småbrukarlag, Merete Furuberg, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og leder i Norges Bondelag  Nils T. Bjørke.
Fra dagens møte. Fra venstre: Lederen i Norsk Bonde- og småbrukarlag Merete Furuberg, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke. (Foto: LMD)

 

Til toppen