Listhaug og Sundtoft møter rovviltnemndene

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft møter mandag representanter for samtlige av landets rovviltnemnder.

Tema for møtet er rovviltforvaltningen.

Tid: Kl.  14.00-16.00, mandag 2. desember.
Sted: Miljøverndepartementet, Kongensgt 20, Oslo.

Begge statsrådene vil være tilgjengelige for pressen i etterkant av møtet. 

I Norge har vi åtte rovviltnemnder som har ansvaret for forvaltningen av rovvilt i hver sin forvaltningsregion. Nemndene består av fem til seks medlemmer fra Fylkestinget og Sametinget. Nemndene utarbeider en regional forvaltningsplan for rovvilt, og har ansvaret for prioritering av forebyggende og konfliktdempende virkemidler, samt ansvaret for de ulike jakt- og fellingsregimer for rovvilt i regionen.

Til toppen