Listhaug på besøk i Karasjok

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug startet dagen i Karasjok i går med å innlede på Finnmarkssamlingen 2014. – Vi har verdens beste plante- og dyrehelse. Det er et konkurransefortrinn som norsk landbruk har, og som vi må bruke, sa Listhaug i sitt innlegg.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug startet dagen i Karasjok i går med å innlede på Finnmarkssamlingen 2014. – Vi har verdens beste plante- og dyrehelse. Det er et konkurransefortrinn som norsk landbruk har, og som vi må bruke, sa Listhaug i sitt innlegg. 

 Finnmarksamlingen 2014: Listhaug pekte også på at landbruket har sterke konkurrenter i andre næringer i forbindelse med rekruttering til bondeyrket. – Derfor må vi løfte statusen og snakke opp bondeyrket for å klare å rekruttere de unge, understreket Sylvi Listhaug på Finnmarkssamlingen.
Finnmarksamlingen 2014: Listhaug pekte også på at landbruket har sterke konkurrenter i andre næringer i forbindelse med rekruttering til bondeyrket. – Derfor må vi løfte statusen og snakke opp bondeyrket for å klare å rekruttere de unge, understreket Sylvi Listhaug på Finnmarkssamlingen. (Foto: LMD)
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug hadde også et møte med representanter fra Sametinget i løpet av formiddagen i Karasjok. Hun ble vist rundt av blant annet sametingspresident Aili Keskitalo, rådsmedlem Thomas Åhren og  rådsmedlem Silje Karine Muotka.

Den største posten på statsrådens program i Karasjok var møte med reindriftsnæringen og en befaring ut til reinbeitedistrikt 16 Karasjok og Rávdol Siida. 

Finnmark er kjerneområde for den samiske reindriften, med om lag 75 prosent av det totale reintallet i Norge. I 2013 var totalt reintall i Finnmark drøyt 179 000 dyr i vårflokk. 

Reinbeitedistrikt 16 hvor landbruks- og matminister Sylvi Listhaug var på befaring i går, er et helårsdistrikt med 9 sommersiidaer og ble opprettet i 2005. Dette er det første reinbeitedistriktet i Finnmark med alle årstidsbeiter innfor distriktet. 

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug hadde også et møte med representanter fra Sametinget i løpet av formiddagen i Karasjok. Hun ble vist rundt av blant annet sametingspresident Aili Keskitalo, rådsmedlem Thomas Åhren og rådsmedlem Silje Karine Muotka. (Foto: LMD)

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og leder av Rávdol siida, Johan Mathis Eira ute på beiteområdet. Rávdol siida består av tre siidaandeler og har de siste årene hatt et stabilt antall rein og stabile slaktevekter.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og leder av Rávdol siida, Johan Mathis Eira ute på beiteområdet. Rávdol siida består av tre siidaandeler og har de siste årene hatt et stabilt antall rein og stabile slaktevekter. (Foto: LMD)
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i lavo i Karasjok.
Bålkaffe i gammen ved reinbeitet til Rávdol siida. Fra venstre siidaleder Johan Mathis Eira, stortingsrepresentant Jan Henrik Fredriksen, FrP, politisk rådgiver Lars Joakim Hanssen, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og kommunestyremedlem Hans Jørgen Andersen, Porsanger FrP.
Alle bildene kan brukes fritt, klikk på bildet for stort format. (Foto: LMD)
Til toppen