Listhaug vil fremme Stortingsmelding om vekstkraft og gründerskap

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug vil fremme en melding til Stortinget om muligheter innenfor landbruksbasert næringsutvikling utenom tradisjonelt jord- og skogbruk.

- Frp og Høyre- regjeringen har som mål å legge til rette for flere profesjonelle heltidsbønder på små og store bruk. Det er ikke størrelsen det kommer an på, men hvordan den enkelte gårdbruker greier å utnytte gårdens ressurser, sier Listhaug. - Stortingsmeldingen skal se på hvilke utfordringer som finnes i dag for å lykkes som gründer innenfor landbruket, og finne løsninger som kan legge til rette for flere heltidsbønder. I jordbruksavtalen for 2014 økte regjeringen bevilgningen til Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv med om lag 30 prosent og det er nå nesten 100 millioner kroner tilgjengelig. Dette gir flere mulighet til å skape sin egen arbeidsplass på gården, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Alternativ næringsutvikling

Regjeringens politiske plattform, Sundvolden-erklæringen, er tydelig på at det bør satses på alternativ næringsutvikling for å gi grunnlag for en mer robust og fremtidsrettet landbruksproduksjon over hele landet. Viktige områder vil være knyttet til stimulering til gründerskap, utvikling av vekstkraftige bedrifter og utvikling av innovative næringsmiljø i landbruket.

En tydelig politikk for de næringsområdene og bedriftene som produserer varer og tjenester med utgangspunkt i landbrukets ressurser er viktig av flere årsaker. Dette et område innenfor landbruks- og matpolitikken som i mange sammenhenger skiller seg fra de utfordringer og problemstillinger som finnes i sektoren ellers. Selv om satsing på landbruksbasert næringsutvikling er grunnleggende avhengig av et solid og effektivt landbruk for å kunne utvikle seg, vil utfordringene på dette området i større grad være lik utfordringene til det øvrige næringsliv.

Økt etterspørsel og omsetning

Mange av disse bedriftene opplever i dag stor økning i etterspørsel og i omsetning. Markedet vil ha de varene og tjenestene som landbruket produserer. Derfor er det viktig å legge til rette for at næringsområder og bedrifter med potensial for ytterligere vekst kan utvikle seg. Utfordringene og mulighetene for verdiskaping og næringsutvikling er forskjellig i ulike deler av landet. Meldingen vil synliggjøre hvordan landbrukets ressurser i hele landet kan bidra til størst mulig verdiskaping.

Pølseproduksjon Smedstuen Gård Eidsvoll
Saghaug gård på Tingvoll. Familiedreven gård med fire generasjoner. Driver melke- og kjøttproduksjon og gårdsmeieriet Tingvollost, som ble etablert i 2003. Gårdsmeieriet ble bygd i 2006. Foto: Torbjørn Tandberg Foto: Foto: Torbjørn Tandberg

 

Til toppen