Listhaugs tidligere kunderelasjoner: Innsyn og habilitet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i går behandlet flere saker knyttet til listen over Sylvi Listhaugs kunderelasjoner fra den tiden hun arbeidet i First House.

Landbruks- og matdepartementet har i går behandlet flere saker knyttet til listen over Sylvi Listhaugs kunderelasjoner fra den tiden hun arbeidet i First House.