Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Listhaugs tidligere kunderelasjoner: Uttalelse fra Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen har i dag 19. desember avgitt sin uttalelse i saken om innsyn i listen over statsråd Sylvi Listhaugs tidligere kunderelasjoner.

Sivilombudsmannen har i dag 19. desember avgitt sin uttalelse i saken om innsyn i listen over statsråd Sylvi Listhaugs tidligere kunderelasjoner.

- Jeg er tilfreds med at Sivilombudsmannen gir departementet medhold i at det var riktig å unnta private kunderelasjoner fra offentlighet, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Sivilombudsmannen har i uttalelsen bedt departementet om å foreta en ny vurdering av innsynskravene når det gjelder eventuelle offentlige kunder som står på listen. Sivilombudsmannen ber om at denne vurderingen blir gjort så snart som mulig og senest innen fire uker. Det vil bli fulgt opp.

- Sivilombudsmannen ber om at det i forbindelse med den fornyede behandlingen blir gjort en egen vurdering av min habilitet i spørsmålet om offentliggjøring av listen med kunderelasjoner. Det tar jeg på alvor, og jeg vil be Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling om å foreta en habilitetsvurdering, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Til toppen