Se personen, ikke funksjonshemningen

EØS-midlene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Hvordan skape forståelse og bryte ned tabuer om fysiske og psykiske funksjonshemninger? I den litauiske byen Klapeida har støtteorganisasjoner gått sammen for å skape endringer.

Prosjektet benytter tre grunnleggende former for kommunikasjon – syn, hørsel og samtale – for at utsatte grupper skal delta mer aktivt i samfunnslivet. Foto: Neringa Girdvainiene og Vidmantas Girdvainiat

Personer med ulike former for lærervansker og funksjonshemminger og deres familier opplever ofte stigmatisering. Dette gjør igjen at mange isolerer seg fra resten av samfunnet.

Neringa Girdvainienė og Vidmantas Girdvainis har opplevd nettopp det. De har sønnen Benukas som har Down syndrom.

– Mange foreldre føler skyld. Jeg må innrømme at jeg selv av og til føler at det er min skyld hvis Benukas gjør noe upassende på et offentlig sted, sier Neringa.

Hun og mannen bestemte seg for at det var opp til dem å dele sine personlige erfaringer med andre. Begge er fotografer. De er godt kjent med hvordan bilder kan påvirke folks holdninger.

Resultatet er blitt fotoutstillingen «Lær å elske noen som er annerledes». Formålet er å opplyse og informere folk, men også å skape kontakt mellom andre foreldre som har barn med Down syndrom.

Fotografene har sett hvordan bildene hjelper familie og slektninger til å være mer åpne når de snakker om problemene. Foto: Neringa Girdvainiene og Vidmantas Girdvainiat

Utstillingen er en del av prosjektet «I AM HERE» i den litauiske byen Klapeida. Prosjektet er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene (ca. 22 000 euro).

     Les mer: Detaljer om prosjektet

Frivillige organisasjoner, sosialarbeidere og representanter fra lokale myndigheter er involvert i prosjektet. De organiserer aktiviteter som bidrar til å øke forståelsen for og bevisstheten rundt funksjonhemminger.

Fotografene har allerede sett hvordan bildene hjelper familie og slektninger til å være mer åpne når de snakker om problemene.

En del av fotoutstillingen er viet pasienter med Alzheimers. Foto: Neringa Girdvainiene og Vidmantas Girdvainiat.

Den har bidratt til å skape en arena hvor folk kan diskutere, dele erfaringer og kunnskap, takle frykt og bekjempe stereotyper og bidra til et gradvis mer inkluderende og aksepterende samfunn for folk med ulike former for funksjonshemminger.