Lite plantevernmidler i maten

Overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» viser at innholdet av plantevernmiddelrester i mat på det norske markedet er lavt. I mer enn 96 prosent av prøvene som ble tatt ut i 2016, er innholdet godt under de fastsatte grenseverdiene.

Plantevernmidler brukes i planteproduksjon for å redusere skade forårsaket av sopp, skadedyr og ugras. Det er streng kontroll med salg og bruk av plantevernmidler. Godkjenningsordningen for import og bruk av slike midler forvaltes av Mattilsynet. 

Mattilsynet, i samarbeid med NIBIO, utfører en årlig overvåking av rester av plantevernmidler i mat. I 2016 analyserte NIBIO 1326 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer som en del av over­våkingsprogrammet. Prøveuttaket omfattet 111 ulike vareslag fra 57 forskjellige land. Prøveutvalget skal så langt som mulig gjenspeile forbruket av vegetabilske matvarer i Norge. I tillegg til frukt, bær og grønnsaker blir det tatt ut prøver av korn, ris, barnemat, bearbeidede produkter og produkter av animalsk opprinnelse. 

Både norskproduserte og importerte produkter er med i prøveprogrammet. Fordelingen de siste årene har vært omtrent 1/3 norske prøver, 1/3 importert fra Europa og 1/3 importert fra land utenfor EU. Det tas også ut prøver av økologiske produkter. 

Reddik og blomkål.
Reddik og blomkål. Foto: Jon Marius Nilsson/Innovasjon Norge
Til toppen