Lite rester av plantevernmidler i bær

Av i alt 698 forskjellige prøver, ble det ikke funnet plantevernmiddelrester over grenseverdiene i norske og importerte bær.

Omsetning og import av bær har økt kraftig de siste ti årene. I 2016 ble det ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå importert mer enn 15 728 tonn friske bringebær, jordbær og blåbær til Norge. I 2006 var tallet 4 681 tonn. I tillegg kommer norsk produksjon.

Ingen plantevernmiddelrester over grenseverdiene

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i mat. Analyser for rester av plantevernmidler utføres hos NIBIO. I rapporten «Rester av plantevernmidler i bær 2012-2015» har NIBIO og Mattilsynet sammenstilt analysene for rester av plantevernmidler i norske og importerte bær. I perioden ble 470 prøver av bær analysert for plantevernmiddelrester, 288 prøver var av norske bær og 182 prøver var av import. 

I importerte bær ble det funnet inntil 12 ulike plantevernmidler i en og samme prøve, mens det i norske bær ble funnet inntil 8 ulike plantevernmidler. Til sammen ble det påvist rester av 19 ulike plantevernmidler i norske bær, mens importerte bær fikk påvist rester av 54 ulike midler.

Resultatene viser at restmengdene av plantevernmidler i bær på det norske markedet var lave og under gjeldene grenseverdier.

Diverse bær.
Mattilsynet har vurdert helsefaren ved å spise jordbær, bringebær og blåbær også ved kombinasjon av flere plantevernmidler. Beregningene viser at det ikke er helsefarlig å spise bæra med de målte nivåene av plantevernmidler. Foto: Colourbox
Til toppen