Lite smitte frå mat og dyr i Noreg

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Zoonoserapporten 2015 visa at det framleis er påvist lite smitte frå mat og dyr i Noreg. Zoonoser er sjukdommar som smitter mellom dyr og menneske. Kvart år kjem det ein ny rapport som beskriv funn av smittestoff som forårsaka zoonoser i fôr, dyr og mat, samt sjukdomstilfelle hos menneske.

Situasjonen i 2015 var gunstig når det galdt zoonoser hos dyr, mat og fôr. Hos menneska var og situasjonen meir gunstig enn på lenge for mange zoonoser. Zoonoserapporten er utarbeida av Veterinærinstituttet i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstituttet og Mattilsynet.