Liten endring i internasjonale priser på landbruksvarer

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Internasjonale priser ligger på et lavt nivå for mange landbruksvarer etter flere måneder med prisnedgang. Prisene på kjøtt, egg og grønnsaker som Landbruksdirektoratet følger, holdt seg stort sett stabile fra februar til mars.

Prisene på meieriprodukter i Tyskland fortsatte å synke i mars. Økt produksjon av melk og de fleste meieriprodukter er hovedårsaken til de lave prisene.

Liten prisendring på kjøtt i mars

FNs organisasjon for mat og landbruks (FAOs) prisindeks for kjøtt var stort sett uendret fra februar til mars. Markedet er i balanse for storfekjøtt, og lagringsstøtta for svinekjøtt i EU har bidratt til å stabilisere svineprisene også på verdensmarkedet.

Stadig lave kornpriser

Verdensmarkedsprisene på korn har stort sett falt siden juli i fjor, men økte svakt i mars og begynnelsen av april. Dette skyldes delvis at usikkerhet rundt værforholdene for amerikansk høsthvete dro opp hveteprisen. Prisene ligger imidlertid stadig på et lavt nivå. Det internasjonale kornrådets (IGCs) prisindeks for korn og oljefrø lå ved inngangen til april nesten ti prosent lavere enn for ett år siden.

Kjøttdisk.
Prisene på kjøtt, egg og grønnsaker holdt seg stort sett stabile fra februar til mars. Foto: MatPrat