Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Byggingen av Norges største universitetsbygg er i gang

Statsminister Erna Solberg og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø markerte fredag byggestart på Norges største forsknings- og undervisningsbygg, Livsvitenskapsbygget på Blindern i Oslo.

– Forskning innen livsvitenskap bidrar til at vi får bedre behandling av kreftsykdommer, nevrologiske lidelser, demens og immunsykdommer – for bare å nevne noen eksempler. Når det nye bygget står ferdig, skrus satsingen på livsvitenskap opp flere hakk. Nybygget vil bli et nav for livsvitenskapsforskning både på Østlandet, nasjonalt og for internasjonalt forskningssamarbeid, sier statsminister Erna Solberg (H).

Bygget har en samlet kostnadsramme på 5,7 milliarder kroner. I tillegg kommer 1,1 milliarder til inventar og vitenskapelig utstyr av toppklasse. Til sammen innebærer det en investering på vel 6,8 milliarder kroner i kunnskap, forskning og innovasjon.

Eksteriør Livsvitenskapsbygget
Eksteriør Livsvitenskapsbygget

Del av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning
Livsvitenskapsbygget var ett av to prioriterte byggeprosjekter i den første langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og oppstartsbevilgningen kom i fjor. Nå er prosjektet skikkelig i gang, og dermed innfrir regjeringen et viktig tiltak for å nå målene i forskningspolitikken.

– Livsvitenskapsbygget skal fremme omstilling og vekst, og det vil huse det beste og mest moderne utstyret som kreves for å drive forskning i verdensklasse. Det skal bidra til å utvikle et ledende tverrfaglig fagmiljø for forskning, utdanning og innovasjon i livsvitenskap. Og det skal sikre Norge internasjonal konkurransekraft på dette feltet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Strategisk plassert
Det 66.700 kvadratmeter store bygget skal huse 1.600 studenter og 1.000 ansatte ved Universitetet i Oslo, næringsliv og andre samarbeidspartnere. Beliggenheten i Gaustadbekkdalen legger til rette for et strategisk samarbeid med Oslo universitetssykehus, Forskningsparken og næringslivet i Oslo. Bygget skal stå ferdig i 2024, og det er Statsbygg som er ansvarlig for prosjektet. Målet er at Livsvitenskapsbygget skal ha kun halvparten så stort klimagassutslipp som et standardbygg av samme størrelse. De skal også utnytte overskuddsenergi fra nabobygget, og i tillegg produsere lokal, grønn elektrisitet fra solcelleparken på taket.

Til toppen