Historisk arkiv

LMD: Guri Tveito ny ekspedisjonssjef

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

LMD: Guri Tveito er i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjef i Avdeling for Matpolitikk i Landbruks- og matdepartementet.

LMD: Guri Tveito ny ekspedisjonssjef

LMD: Guri Tveito er i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjef i Avdeling for Matpolitikk i Landbruks- og matdepartementet.

Tveito er utdannet cand. scient i biologi fra Universitetet i Oslo. Hun ble tilsatt som avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet, Avdeling for matpolitikk i 2003. Tveito har tidligere arbeidet i Statens forurensningstilsyn og i Miljøverndepartementet.

Helhetlig
- Matpolitikken er et spennende og omfattende politikkområde som berører oss alle hver dag. Mitt mål er å utvikle en stadig mer helhetlig matpolitikk. Vi må utnytte utviklingsmulighetene som ligger i skjæringspunktene mot bla. a helse, ernæring, næringsutvikling, kunnskap og miljø, sier Tveito, som vil jobbe for at LMD skal bli et synlig Matdepartement som kommuniserer til forbrukeren.

Guri Tveito. Foto: LMD
LMD: Guri Tveito.
Foto: LMD

Til toppen