Løfter kunnskap, bevissthet og interesse for mat til eldre

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Gode måltider er en av hverdagens viktigste begivenheter for mange eldre. I dag arrangeres en inspirasjonsdag om mat for eldre i Grimstad. Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen holdt innlegg om regjeringens satsing på god mat, matglede og gode måltidsopplevelser for eldre.

– Gode matomsorg reduserer medisinbruk og gir bedre livskvalitet. Det er avgjørende for å møte flere samfunns- og helseutfordringer, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen holdt innlegg om regjeringens satsing på god mat, matglede og gode måltidsopplevelser for eldre.
Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen holdt innlegg om regjeringens satsing på god mat, matglede og gode måltidsopplevelser for eldre. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Lærer av hverandre

På inspirasjonsdagen i Grimstad ble de lokale gode eksemplene presentert. Et av hovedtemaene var sammenhengen mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede. I Agder har flere kommuner gått sammen i et innkjøpssamarbeid som gir et større mattilbud til de eldre. Målet med modellen er å skaffe råvarer og produkter til riktig kvalitet, til riktig pris, levert på en god måte til rett tid. Modellen gir også spisegjestene mulighet til å være med å bestemme hva som blir servert.

– De seks inspirasjonsdagene om mat til eldre løfter fram gode lokale eksemper som flere kan ta lærdom av. Mange kommuner arbeider systematisk og godt. De fleste er gode på noe, men det er få som er gode på alt. Jeg oppfordrer alle som deltar på inspirasjonsdagene til å ta kontakt med de kommunene som har presentert gode erfaringer og få kunnskap som man kan bruke i eget arbeid, sier Hoksrud.

Vil ha innspill fra kommunene 

Regjeringen har lagt fram en stortingsmelding om en kvalitetsreform for eldre som vi har kalt "Leve hele livet". Reformen tar utgangspunkt i områder der det ofte er svikt i tilbudet til eldre. Det er avgjørende at vi iveretar de eldres grunnleggende behov for mat, ernæring og gode måltidsopplevelser. Regjeringen inviterer alle kommuner til å ta stilling til forslagene i reformen og beskrive hvordan de vil utforme og gjennomføre dette lokalt.

Arrangerer inspirasjonsdager om mat for eldre

I høst arrangeres seks inspirasjonsdager for de som arbeider med mat til eldre. Målet er å inspirere til flere gode måltider på sykehjem og gi dem som jobber i eldreomsorgen de gode eksemplene og inspirasjon til å skape mer måltidsglede.  Regjeringen arbeider med å synliggjøre, samle og spisse innsatsen knyttet til mat og måltider generelt. Mat- og måltidsglede for eldre er inkludert i arbeidet.