Lokal ull blir forskning

I dag, 17. mars, går startskuddet for forskningen som skal bane vei for norske ullprodukter fra norske sauer. Det er lansering av forskningsprosjektet KRUS under Needlework & Technology 2015.

Prosjektet ledes av SIFO-forsker Ingun Grimstad Klepp med støtte fra Norges forskningsråds program Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer (BIONAER). 

Ull er slett ikke et éntydig begrep. Dermed kan det også hevde at ull fra norsk sau er annerledes enn annen ull. Og den norske ullas sterkeste karaktertrekk er at den har god krus – og dermed god spenst og styrke. Likevel blir importert ull ofte brukt i norske ullprodukter. Dette er en trend som kan snus med økt kunnskap.

­Kunnskap om kvalitet

– Vi ønsker å få fram kvalitetene i norsk ull. Det innebærer blant annet at vi må få mer kunnskap om ull og om hvordan norsk ull best kan markedsføres. Vi skal dekke verdikjeden fra gården til ullplaggene, og vi skal sammenlikne verdikjeden for ull i Norge med tilsvarende næringskjeder i noen utvalgte nordatlantiske land. I tillegg vil vi sammenlikne med utviklingen på matområdet, sier Ingun Grimstad Klepp.

Forskningen innenfor KRUS-prosjektet blir tverrfaglig, og i alt 14 deltakere fra forskning, næring og interesseorganisasjoner deltar i arbeidet som skal gjennomføres avsluttes i 2018.

Sau på beite.
Den norske saueullas sterkeste karaktertrekk er at den har god krus – og dermed god spenst og styrke. Foto: Julie Gaukerud Søby
Til toppen