Lokalmatprodusenter møter potensielle kjøpere

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Møtebørsarrangementet gjennomføres av Hanen i morgen, torsdag 29. oktober, på Litteraturhuset. Flere av produsentene som deltar, deltok på Grüne Woche, i Berlin, i fjor. En viktig del av deltakelsen på Grüne Woche er nettopp å knytte tettere kontakter og øke profesjonaliteten hos lokalmatprodusentene.

Tid: torsdag 29. oktober, kl. 9-12.
Sted:
 Litteraturhuset i Oslo, Adr.: Wergelandsveien 29.

Det er landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har tatt initiativet til morgendagens møte, og hun ser for seg at nye avtaler kommer på plass som følge av møtet. Dette er et ledd i arbeidet med å øke salget av lokal mat til 10 milliarder innen 2025. 

– Jeg ønsker at norske forbrukere skal finne god norsk mat, også den som ikke produseres i større kvantum, i dagligvarebutikken sin. Jeg har også tro på at konferansearrangører og hoteller benytter anledningen til å bli kjent med nye lokale matvarer som de vil presentere for sine gjester, sier Sylvi Listhaug. 

I tilknytting til møtet inviteres aktørene til et miniseminar onsdag ettermiddag. Der vil de lokale mat- og drikkeprodusentene høre representanter fra blant annet en stor og en liten dagligvarekjede, fra reiseliv og fra Tine som forteller om hvordan de skal få varene fra produksjonsstedet ut til kunden. 

Miniseminaret onsdag ettermiddag skal øke produsentenes forståelse og innsikt i hva som skal til for å få til avtaler og finne rette kjøper. Torsdag skal produsentene møte potensielle kunder, vise produktene sine og legge grunnlaget for konkrete avtaler. 

– Dette arrangementet er et veldig godt initiativ. Mange av bedriftene fra de åtte Østlandsfylkene fant nye samarbeidspartnere og kunder under dagene i Berlin, samtidig uttrykte flere et ønske om tilrettelagte møteplasser i etterkant av messen for å utvikle nye samarbeid, konsepter og kunderelasjoner. Nå får de muligheten til nettopp dette, sier Kjersti Grøndahl, prosjektleder for Osloregionens deltakelse på Grüne Woche.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug hos Osloregionen under åpningen av Norges stand på Grüne Wodhe 2015.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug hos Osloregionen under åpningen av Norges stand på Grüne Woche, i Berlin, i 2015. Foto: Vidar Alfarnes