Norsk initiativ godt mottatt i FN

-Norge støtter president Obamas initiativ for å mobilisere flere styrker og kapasiteter til FNs fredsbevarende operasjoner, men det er avgjørende at økte ressurser sees i sammenheng med det omfattende arbeidet for å reformere FNs fredsoperasjoner, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsminister Eriksen Søreide er denne uken i London der hun deltar på en konferanse i regi av FN. London-konferansen er en oppfølging av det amerikanske initiativet fra 2015, nemlig å få flere ressurser til FNs fredsoperasjoner.

-London-konferansen bidrar til å bringe disse to prosessene tettere sammen, og president Obamas initiativ for å få flere ressurser sammen med reformarbeidet har skapt et historisk vindu for modernisering av FNs fredsoperasjoner, sa forsvarsministeren.

Rotasjonsordningen

Norge har tatt initiativ til at den norske FN-leiren i Bamako, hvor det norske transportflyet er basert, skal brukes som nav i en flernasjonal rotasjonsordning for militære transportfly.

Sammen med partnerlandene Belgia, Portugal, Danmark og Sverige tilbyr Norge å deployere militære transportfly til MINUSMA til slutten av 2018. Denne norsk-initierte flernasjonale rotasjonsordningen innebærer en mangeårig, forutsigbar og kostnadseffektiv leveranse av en av de mest etterspurte militære ressursene i dagens FN-operasjoner.

-Rotasjonsordningen har blitt godt mottatt i FN. Blant annet har lederen for FNs fredsbevarende operasjoner, Herve Ladsous, fremhevet ordningen som en løsning som kan danne modell for andre FN-bidrag, sa Eriksen Søreide.

Rotasjonsordningen innebærer samtidig at Norge forlenger den norske FN-leiren i Mali samt bidraget til FNs etterretningsenhet og de norske stabsoffiserene, til ut 2018.

Økt tilfang av ressurser og kapasiteter

President Obamas initiativ for å få flere ressurser til FNs fredsbevarende operasjoner har vært vellykket. Initiativet har tilført FN titusenvis av nye FN-soldater og -politi i tillegg til blant annet transportfly, helikoptre, feltsykehus, ingeniører.

Med 125 000 personell på bakken i 16 operasjoner er omfanget av FNs fredsoperasjoner historisk høyt. Det økte tilfanget av personell og kapasiteter må brukes til å styrke kvaliteten på FNs fredsoperasjoner.

Norges bidrag

Norge har bidratt til Obama-prosessen gjennom å leve opp til lovnaden om å deployere ett C-130 Hercules til FN-operasjonen MINUSMA i Mali i ti måneder. Disse militære transportflyene er en etterspurt nisjekapasitet som er avgjørende for at FN-operasjonen skal lykkes med sitt oppdrag i et krevende miljø.

Norge fortsetter å bidra til FNs første moderne etterretningsenhet ASIFU. I tillegg til selve personellbidraget bidrar vi aktivt i arbeidet med å utvikle FNs kunnskap og kompetanse på dette feltet. Blant annet er NODEFIC det første skolesenteret som tilbyr et eget kurs om FN og etterretning.

Videre er Norges militære deltagelse i kampen mot ISIL og kapasitetsbygging i Afghanistan et sentralt ledd i innsatsen til støtte for internasjonal fred og sikkerhet, indirekte bidrag til FN og operasjoner som har FN-mandat.

Beskyttelse av sivile

-Det er avgjørende at FN-styrkene på bakken har vilje og evne til å beskytte sivile. Regjeringen har derfor nylig besluttet at Norge stiller seg bak Kigali-prinsippene for beskyttelse av sivile. Disse prinsippene bidrar til å styrke de troppebidragsytende landenes mulighet til å beskytte sivile, for eksempel gjennom tilstrekkelig bruk av makt, sa forsvarsminister Eriksen Søreide.

Til toppen