Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hva tjener du som lærer?

En lærer med masterutdanning har en startlønn på rundt 500 000 kroner, men lønnen kan variere. Noen kommuner betaler mer.

De nye grunnskolelærerutdanningene som kom i 2017 er masterutdanninger og gir deg tilsetting som lektor. I dag har lektorer cirka 70 000 kr mer i begynnerlønn enn adjunkter med fireårig utdanning.   Lektorer lønnes i utgangspunktet like høyt om de er ansatt i på barnetrinnet, ungdomstrinnet eller i videregående skole.

Lønnen vil variere noe fra kommune til kommune, men lektorer har i dag en begynnerlønn på i underkant av 500 000. Noen kommuner gir lærere høyere startlønn.  Enkelte kommuner tilbyr også stipendordninger under utdanning - utover de ordinære ordningene Lånekassen har.

En ordning som gjør at studenter som fullfører femårig grunnskolelærerutdanning på normert tid, kan få ettergitt inntil 161 000 kr, gjør også at lærere vil kunne sitte igjen med større del av lønnen sin hver måned selv.

Les mer om ordningen der lærere kan få slettet deler av studielånet sitt her.

Og se video om ordningen her:

Til toppen