Lønnsoppgjøret i staten er i gang

Staten møtte i dag hovedsammenslutningene for å starte årets lønnsoppgjør i staten, som er et mellomoppgjør. Fristen for oppgjøret er 30. april.

- Selv om dette er et mellomoppgjør, som i hovedsak gjelder økonomi, håper vi også å få til ytterligere forbedringer i dagens lønns- og forhandlings­system, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Vi kom langt i fjor, men vi mener at det fortsatt er rom forstørre lokal handlingsrom og fleksibilitet for de statlige virksomhetene. Det vil føre til at staten blir en mer attraktiv arbeidsgiver som lykkes med å rekruttere og beholde gode medarbeidere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

Samtidig skal staten bidra til å trygge arbeidsplasser både i offentlig og privat sektor gjennom et ansvarlig lønnsoppgjør i tråd med frontfagsmodellen.

- Vi ser frem til konstruktive forhandlinger med partene, slik at vi sammen kan finne gode løsninger, sier Sanner. Statens personaldirektør, Gisle Norheim, forhandler på vegne av staten. Han møtte i dag representanter for hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne.

Informasjon om oppgjøret vil legges ut fortløpende på våre nettsider. 

 

Fra venstre: Pål N. Arnesen, YS Stat, Petter Aaslestad, Unio, Anders Kvam, Akademikerne stat, statens personaldirektør Gisle Norheim og Egil André Aas, LO Stat.
Fra venstre: Pål N. Arnesen, YS Stat, Petter Aaslestad, Unio, Anders Kvam, Akademikerne stat, statens personaldirektør Gisle Norheim og Egil André Aas, LO Stat. Foto: KMD

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen