Lønnsregulering for dommere i ting- og lagmannsrettene

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har fastsatt lønnsplassering for dommere i ting- og lagmannsrettene med virkning fra 01.10.2012.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har med virkning fra 01.10.2012 fastsatt følgende lønnsplassering for dommere i ting- og lagmannsrettene:

 

Tingretten:

Kategori  Betegnelse Lønn pr 01.10.2012 
T0  Tingrettsdommer  957 000
T1 Domstolsleder 1-9,9 årsverk 1 031 000
T1A Avd.leder/nestleder 1-9,9 årsverk 1 012 000 
T2  Domstolsleder 10-24,9 årsverk 1 084 000
T2A Avd.leder/nestleder 10-24,9 årsverk 1 045 000
T3 Domstolsleder 25-49,9 årsverk 1 112 000
T3A  Avd.leder/nestleder 25-49,9 årsverk 1 073 000
T4  Domstolsleder 50-99,9 årsverk 1 175 000
T5 Domstolsleder 100 årsverk eller mer 1 255 000

 

Lagmannsretten:

Kategori Betegnelse Lønn pr 01.10.2012
L0 Lagdommer 1 005 000
L1 Lagmann 1 060 000
L2 Lagmann/avd.leder/ "ene-lagmann" 1 120 000
L3 Førstelagmann 1 218 000
L4 Førstelagmann 50-99,9 årsverk 1 288 000
L5 Førstelagmann 100 årsverk eller mer 1 305 000

 

FAD har lagt til grunn protokoll av 4. oktober 1999, ved årets regulering. Reguleringen er bl.a. basert på den faktiske lønnsutviklingen for ledere i statens lederlønnssystem pr 31.12.2011.

Til toppen