Lønnsregulering for dommere i ting- og lagmannsrettene

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har fastsatt lønnsplassering for dommere i ting- og lagmannsrettene med virkning fra 01.10.2013.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har med virkning fra 01.10.2013 fastsatt følgende lønnsplassering for dommere i ting- og lagmannsrettene:

 

Tingretten:

Kategori  Betegnelse Lønn pr 01.10.2013 
T0  Tingrettsdommer  993 000
T1 Domstolsleder 1-9,9 årsverk 1 088 000
T1A Avd.leder/nestleder 1-9,9 årsverk    1 059 000
T2  Domstolsleder 10-24,9 årsverk 1 148 000
T2A Avd.leder/nestleder 10-24,9 årsverk 1 093 000
T3 Domstolsleder 25-49,9 årsverk 1 180 000
T3A  Avd.leder/nestleder 25-49,9 årsverk 1 122 000
T4  Domstolsleder 50-99,9 årsverk 1 248 000
T5 Domstolsleder 100 årsverk eller mer 1 334 000

 

Lagmannsretten:

Kategori Betegnelse Lønn pr 01.10.2013
L0 Lagdommer 1 043 000
L1 Lagmann 1 109 000
L2 Lagmann/avd.leder/ "ene-lagmann" 1 172 000
L3 Førstelagmann 1 293 000
L4 Førstelagmann 50-99,9 årsverk 1 368 000
L5 Førstelagmann 100 årsverk eller mer 1 387 000


Reguleringen er bl.a. basert på den faktiske lønnsutviklingen for ledere i statens lederlønnssystem.

Til toppen