Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Løser varemerkekonflikter for EU

Av Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

Som nasjonal ekspert i EUs varemerkemyndighet OHIM jobber Ingeborg Alme Råsberg med juridiske saker relatert til registrering av varemerker og design i Europa.

Ingeborg Alme Råsberg løser varemerkekonflikter for EU-byrået OHIM. Foto: Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

Som nasjonal ekspert i EUs varemerkemyndighet OHIM jobber Ingeborg Alme Råsberg med juridiske saker relatert til registrering av varemerker og design i Europa.

EUs varemerkemyndighet OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) er en registreringsmyndighet for EU-landene når det gjelder varemerker og design, og byrået tildeler rettigheter for hele EU til store og små virksomheter. OHIM er et selvstendig og selvfinansiert EU-byrå som ligger i Alicante i Spania.

Ingeborg Alme Råsberg har jobbet som nasjonal ekspert i OHIM siden september i fjor. Hun er utdannet jurist og har sin faste jobb i det norske Patentstyret, som behandler søknader om patenter, varemerke- og designregistreringer i Norge.

Løser varemerkekonflikter
Jobben hennes i OHIM er å være saksbehandler i saker der det har oppstått en konflikt om hvem som har rettighet til et bestemt registrert EU-varemerke.

–Jeg jobber med varemerker som allerede er registrert, kanskje for lenge siden, og så er det noen som protesterer og mener at det er de som har den egentlige rettigheten til merket - som for eksempel kan være et ord, en logo, en figur eller formen på et produkt. Det kan også være en virksomhet som mener at en annen aktørs varemerke eller design ligner for mye på deres egen og så ber de om at den eneretten som EU-varemerket gir, må falle bort. Da har man en varemerkekonflikt, og det er min jobb å løse den konflikten, forklarer Råsberg.

Råsberg jobber i et team på tre personer i hver sak. De får alle tildelt saker som de har hovedansvar for å utrede og behandle, men samtlige avgjørelser blir signert av alle tre. Avgjørelsene kan påklages til et eget ankeorgan og videre til ankeorganer i EU-systemet.

Bringer kunnskap hjem
Patentstyret i Oslo har stort utbytte av å ha nasjonale eksperter i OHIM.

–Jeg jobber nå med saker som vi har tilsvarende av i Norge, men som Patentstyret har relativt lite erfaring med hjemme. Tidligere gikk disse sakene for domstolene i Norge, og først i 2010 ble oppgaven flyttet til Patentstyret. I EU har de derimot lengre erfaring med slike kanselleringssaker. Derfor er det svært nyttig at jeg er her og jobber med kanselleringer – både for å lære kanselleringssystemet å kjenne og for å bringe kunnskap hjem, sier hun.

Ifølge Råsberg er kontakten med Patentstyret hjemme i Norge svært god.

–Jeg har hyppig kontakt med Patentstyret, nesten på ukebasis, hvor jeg rapporterer om det som skjer og besvarer henvendelser. Patentstyret er flinke til å bruke meg som en kanal. Hvis de har en konkret problemstilling oppe til behandling, så kontakter de meg og spør om dette er noe som har vært oppe i OHIM og om det er noe jeg kan undersøke. Jeg holder også foredrag i Patentstyret to ganger årlig om aktuelle temaer, forteller hun.

Engasjerer seg mot piratkopiering
Råsberg mener OHIM tar en viktig rolle i dagens samfunn.

–Det å beskytte sitt navn og varemerke blir stadig viktigere i en verden hvor piratkopieringer er et meget voksende problem. OHIM spiller en viktig rolle fordi det tilbyr varemerke- og designrettigheter som gjelder i hele Europa, og som er et verktøy for virksomheter til å håndheve sin rett dersom noen kopierer dem. OHIM tar også en aktiv formidlingsrolle til virksomheter og engasjerer seg på flere felt enn tidligere. Nå jobber de for eksempel aktivt for å finne konkrete virkemidler for å forhindre piratkopiering rundt om i verden, sier hun.

Hun presiserer at OHIMs rolle likevel er begrenset til å ivareta et register og beslutte hvem som har rett til hvilke rettigheter. Byrået har for eksempel ikke myndighet til å gå inn og si at noen må fjerne sine varer fra butikkhyllene på grunn av varemerkekonflikt - det er politiet og domstolenes oppgave. Likevel prøver OHIM å fungere som et kompetanseorgan for industrielle rettigheter.

–Normalt har ikke registreringsmyndighetene vært så aktive på akkurat det området og har ikke jobbet konkret mot piratkopiering, men den rollen tar OHIM nå, i form av å sette ulike myndigheter sammen og ha en slags formidlingsrolle, forklarer Råsberg.

Norge bundet av regelverk
Varemerkedirektivet er implementert i Norge gjennom EØS-avtalen, og Norge er derfor bundet av samme rettspraksis som EU på området.

Ifølge Råsberg er den norske kontakten opp mot OHIM god.

–Det pågår blant annet et stort harmoniseringsarbeid i OHIM for tiden, hvor alle EU-land blir invitert inn for å diskutere hvordan man kan oppnå et likere regelverk og en mer ensformet praksis i hele Europa. Her deltar også Norge og de andre EØS-landene i mange ulike fora, forteller hun.

Til toppen