Prop. 116 L (2016–2017):

Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold

Fredag 21. april la regjeringen frem forslag til ny lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold.

Loven er i stor grad en videreføring av forbudene i midlertidig lov om beskyttelse av geografisk informasjon, men vil på en rekke områder innebære en liberalisering og oppmyking av gjeldende forbud. I tillegg foreslår Regjeringen at det etableres et forbud mot opptak og bruk av informasjon om nærmere angitte skjermingsverdige objekter. Formålet med loven er å beskytte og utøve kontroll over informasjon som må beskyttes av hensyn til rikets sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser. I tillegg skal loven legge til rette for at slik informasjon også kan benyttes til samfunnsviktige formål der dette er sikkerhetsmessig forsvarlig. I det videre forskriftsarbeidet vil rammene for forbudene klargjøres nærmere.

Til toppen