Lov om registrering av innsamlinger skal oppheves

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om oppheving av lov om registrering av innsamlinger. I tråd med regjeringens politikk fjernes et unødvendig regelverk og det legges til rette for privat organisering basert på frivillige initiativ.

- Vi har lyttet til innspill fra frivillig sektor og legger nå til rette for at den eksisterende selvkontrollen kan videreføres gjennom privat organisering, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Pengeinnsamlinger bidrar til å finansiere frivillige organisasjoners aktiviteter innenfor en rekke ulike områder. For å opprettholde og styrke givergleden i befolkningen er organisasjonene avhengig av givernes tillit. Dette krever blant annet åpenhet om hvordan innsamlede midler brukes.

 - Jeg er trygg på at givernes interesser vil bli ivaretatt av innsamlingsorganisasjonene. Samtidig vil jeg oppfordre givere til å være bevisste og undersøke om organisasjonene er åpne om pengebruken.

Innsamlingsregisteret er lite kjent i befolkningen og har hatt liten virkning mot useriøse innsamlinger. For å varsle givere om organisasjoner som det er grunn til å være oppmerksomme på, har Stiftelsen Innsamlingskontrollen på eget initiativ opprettet en OBS-liste.

Til toppen