Luftfarten må betale for klimautslipp

Både EU og Norge er enige i at et globalt regime for klimagassutslipp i internasjonal luftfart må på plass med markedsbaserte virkemidler. Det sa politisk rådgiver Audun Garberg i Miljøverndepartementet i sin innledning under en konferanse på Norway House om klimatiltak i internasjonal luftfart nylig.

Heldagskonferansen 7. februar ble arrangert av den norske EU-delegasjonen i samarbeid med blant annet miljøorganisasjonen Transport & Environment og trakk fullt hus.

Krever global handling
Innledere fra forskningssiden og politikksiden innen internasjonal luftfart bidro til diskusjon og debatt på Norway House. Et viktig utgangspunkt for debatten var at utslipp fra fly har økt betydelig de siste 20 årene og forventes å øke ytterligere. Få virkemidler er etablert for at næringen bidrar under ”polluter pays”-prinsippet.  

- Luftfarten bidrar til nesten fem prosent av den totale forurensingen som fører til klimaendringer, sa professor David Lee ved Manchester Metropolitan University som innledet konferansen. 

- I dag er det lite markedsbaserte virkemidler for at denne sektoren skal betale for forurensingen den bidrar til. Luftfarten må være en del av et regime for utslippsreduksjon, fremholdt Jon Strand fra miljø- og energiavdelingen i Verdensbanken. 

Under FNs klimaforhandlinger i Kyoto i 1997 ble avtalepartene enige om at klimagasser fra luftfarten skal begrenses gjennom en avtale utviklet av Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO). Lite er imidlertid avtalt siden Kyoto, men i oktober 2010 ble det enighet om at et forslag til et internasjonalt klimaregime for luftfarten skal fremlegges i 2013. Både EU og Norge er aktive aktører for å få til et globalt regime for utslipsskutt.  

EU som internasjonalt forbilde
- Globale klimakrav til internasjonal luftfart bør utvikles i ICAO, men i mellomtiden støtter Norge at EUs kvotehandelssystem omfatter internasjonal luftfart, sa politisk rådgiver i Miljøverndepartementet Audun Garberg under sitt innlegg på konferansen.        

Norge ser på partnerskapet med EU om å utarbeide effektive virkemidler med tydelig prising på utslipp som svært viktig for å oppnå resultater internasjonalt. EUs kvotehandelssystem basert på markedsregulerte mekanismer kan være et forbilde for et internasjonalt klimaregime for luftfarten, mente Garberg.

EUs kvotehandelsregime inkluderer luftfarten fra 1. januar 2012 og regulerer alle fly som letter og lander ved flyplasser i EU samt Island, Liechtenstein og Norge som deltar gjennom EØS-avtalen.

Amerikanske flyselskaper anla sak og krevde at selskaper utenfor EU skal slippe å være med i EUs kvotehandelssystem for luftfart. EU-domstolen ga ikke medhold i søksmålet i desember 2011 på bakgrunn av at de ikke fant rettslig grunnlag for sakssøkers anførsler. EU-direktivet ble ikke ansett å være i strid med folkeretten. Vurderingene var på linje med norsk holdning.

Fleksibel ved landing av internasjonal avtale
Generaldirektør i Generaldirektoratet for klimasaker i Europakommisjonen, Jos Delbeke, sa i sitt innlegg at det er stort behov for et forutsigbart og globalt rammeverk for luftfarten basert på markedsbaserte tiltak for å redusere klimagassutslippene og unngå negative følger av klimaendringene. Samtidig skal luftfartssektoren kunne fortsette å vokse.

Delbeke mente at ICAO er den rette arena for å jobbe videre med rammeverket for en global løsning.  EU er åpne for å endre på sin lovgivning for flyvninger fra tredjeland dersom enkelte minstekrav er på plass. For at EU skal endre på sitt kvotehandelsystemet for luftfarten, er forutsetningene at ICAOs globale system har høy miljøbeskyttelse og er konkurransenøytralt for land og flyselskap, understreket han.   

Delbeke deltok deretter i en paneldebatt under ledelse av Shirin Wheeler fra BBC. Europaparlamentariker Peter Liese fra kristendemokratene (EPP), Thomas White som er nesteleder ved den amerikanske EU-delegasjonen, Jonathon Counsell fra British Airways og Annie Petsonk fra Environmental Defense Fund bidro til en konstruktiv debatt som engasjerte både paneldeltakere og en fullsatt konferansesal.

Dersom du ønsker å lese mer om klimatiltak for internasjonal luftfart, har arrangørene av konferansen utarbeidet en bakgrunnsrapport som ble delt ut på konferansen: A New Flightplan - getting global aviation climate measures off the ground.

Innledernes presentasjoner og bilder fra konferansen finnes her.

Til toppen