Luftfartsforhandlinger med Russland

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge skal sammen med Danmark og Sverige ha luftfartsforhandlinger med Russland 28. og 29. juni 2016 i Oslo.

Formålet med forhandlingene er å modernisere de eksisterende avtalene for rutetrafikk mellom de skandinaviske landene og Russland.  Diskusjonene omfatter også overflyvninger, både innenfor og utenfor rammen av avtalene. 

EU- og EØS-luftfartsselskaper som er etablert i Norge og har lisens i henhold til forordning (EF) nr. 1008/2008 (tidligere forordning (EØF) nr. 2407/92) er velkomne til å komme med innspill til de kommende forhandlingene. 

Har du synspunkter, ta kontakt med Ann-Kristin Hanssen,
seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet,
tel.: +47 22 24 82 07, e-post:  Ann-Kristin.Hanssen@sd.dep.no