Luftfartsproblemene diskuteres av EU-ministrene

Det spanske EU-formannskapet har kalt inn til et ekstraordinært transportrådsmøte for å diskutere situasjonen i luftrommet. EU-delegasjonens samferdselsråd rapporterer.

Den spanske ministeren med ansvar for transport, José Blanco, varslet på en pressekonferanse søndag 18. april at det blir arrangert et ekstraordinært transportrådsmøte for å diskutere situasjonen som er oppstått på grunn av vulkanutbruddet på Island. Det ekstraordinære møtet vil bli arrangert pr. videokonferanse i ettermiddag, mandag 19. april.

Blanco informerte om at han hadde hatt kontakt med andre transportministre, bl.a. for å diskutere alternativer til lufttransport dersom situasjonen vedvarer, og at Eurocontrol gjennomførte tilsvarende samtaler med sine 40 medlemsland. Den spanske ministeren sa videre at Spania har tilbudt seg å la landets flyplasser bli en midlertidig "hub" for kontinentale og transkontinentale flyginger, og at dette tilbudet måtte sees i sammenheng med landets jernbanenettet til resten av Europa. 

Mer informasjon om møtet finnes her.  

Den norske samferdselsministeren er invitert til å delta på det ekstraordinære ministermøtet, som foregår via videokonferanse, se EU-dels kalender.

Ad-hoq-gruppe for å vurdere konsekvensene

Kommisjonen v/president Barroso besluttet søndag å nedsette en ad-hoq-gruppe for å vurdere konsekvensene av situasjonen for luftfartsnæringen og økonomien som sådan.

Det ligger i kortene at Kommisjonens ad-hoq-gruppe blant annet skal vurdere midlertidig unntak fra statsstøtteretningslinjene. Det betyr at medlemsstatene kan få mulighet til å bistå sine flyselskaper som følge av situasjonen. Et slikt unntak har paralleller til den ekstraordinære situasjonen i etterkant av terrorangrepet 11. september 2001 og finanskrisen.

Forutsatt et midlertidig unntak fra statstøtteregelverket knytter det seg spenning til hvordan EU og EUs medlemsland faktisk følger opp unntaket som følge av finanskrisen og begrensede midler tilgjengelig for støtte. Kommisjonens fokus de første dagene var på flypassasjerene og deres rettigheter, jfr. den første pressemeldingen.

Opprettelsen av ad-hoq-gruppen beskrives som en erkjennelse av hvilke enorme konsekvenser situasjonen kan få også for flyselskapene og økonomien for øvrig.

Ad-hoq-gruppen må dessuten sees i lys av møtet mellom representanter for Kommisjonen og flere flyselskaper (bl.a. Air France og KLM) lørdag, 17. april. Der informerte flyselskapene om at flere selskaper kunne gå konkurs allerede denne uken og det ble krevd rask handling fra Kommisjonen. I tillegg kommer krav om at flyselskapene må få fly begrensede ruter, der dette anses trygt. Gruppen skal arbeide nært med Eurocontrol.

I pressemeldingen fra Kommisjonen vises det til at presidenten ønsker å sikre at EU gjør den riktige analysen ”to be able to respond appropriately, if needed, and that any measures taken across the EU to respond to economic consequences of this situation are properly coordinated.” Vise-president og transportkommissær Kallas skal lede gruppen, bestående også av vise-president Almunia (konkurranse og statsstøtte) og kommissær Rehn (økonomi).

Les hele pressemeldingen fra Kommisjonen her.

Til toppen