Svar på spørsmål om økonomisk støtte til Nansensenteret i Skopje

Utenriksminister Børge Brendes svar på spørmål fra representanten Bård Vegar Solhjell (SV) om økonomisk støtte til Nansensenteret i Skopje.

Skriftlig spørsmål nr. 805 (2015-2016).
Datert 30.03.2016

 

Fra representanten Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren: 
Nansensenteret (NDC) i Skopje har siden 2008 jobbet med utviklingen av en utdanningsmodell for å fremme integrering i Makedonia. Konseptet er nå inkludert som del av offisiell makedonsk utdanningspolitikk, etter at utdanningsministeren ba NDC Skopje utvikle en modell for bruk i skoler i landet. Etter positive signaler, mottok senteret brev 7. mars om at de likevel ikke vil motta støtte. Vil utenriksministeren revudere sin beslutning, i lys av de store positive ringvirkningene en begrenset økonomisk støtte kan ha?

Utenriksministerens svar: 
Regjeringen la i sitt budsjettforslag for 2016 opp til en bevilgning på kap.post 164.71 ODA-godkjente land på Balkan på 325 millioner kroner. Stortingets endelige vedtak var 175 millioner kroner. Dette gjør det nødvendig å redusere aktiviteten på en del områder i 2016 sammenliknet med 2015.

Det er Utenriksdepartementets vurdering at Nansensenterets innsats for integrert utdanning i Makedonia har vært vellykket, og gitt gode bidrag til nasjonal forsoning. Departementet legger særlig vekt på at Nansensenteret i Skopje nå samarbeider med myndighetene om et nasjonalt program for integrert utdanning.

I lys av budsjettsituasjonen var det i utgangspunktet ikke midler til å støtte prosjektet i inneværende år. Nansensenteret ble orientert om dette i møte den 18. mars. Nansensenteret ble også orientert om at det arbeides med å frigjøre midler fra andre avtaler og prosjekter for å kunne vurdere en viss støtte til integrert utdanning i Makedonia også i 2016.

Dette arbeidet er nå i ferd med å bli sluttført. Det er klart at det er tilgjengelige midler på kap.post 164.71. Søknaden vil i lys av dette bli gjenstand for ny behandling.