Norge støtter Makedonias EU-forberedelser

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Nylig besøkte en gruppe makedonske offentlig ansatte Norway House i Brussel for å lære mer om Norges forhold til EU og norsk forvaltnings- og IKT-politikk. Besøket var et ledd i et kapasitetsbyggingsprosjekt som Norge finansierer.

Niels Engelschiøn, nestleder ved EU-delegasjonen, holder foredrag om Norges forhold til EU for makedonske offentlig ansatte. Foto: Stian Mathisen

Nylig besøkte en gruppe makedonske offentlig ansatte Norway House i Brussel for å lære mer om Norges forhold til EU og norsk forvaltnings- og IKT-politikk. Besøket var et ledd i et kapasitetsbyggingsprosjekt som Norge finansierer.

Gjennom prosjektet «Sustainable EU Learning and Training System» bidrar Norge til Makedonias forberedelser til EU-medlemskap. Prosjektets formål er å støtte Makedonias arbeid med å oppfylle EUs krav til land som søker medlemskap i EU og å hjelpe Makedonia med å implementere EUs stabiliserings- og assosieringsavtale.

I tillegg skal prosjektet støtte makedonske myndigheters arbeid med å styrke demokratiske institusjoner, rettsstaten og menneskerettigheter, samt bidra til å utvikle bærekraftig økonomisk og sosial utvikling. Prosjektet skal også bidra til å skape sterkere bånd mellom Makedonia og Norge.

Besøkte Norway House i Brussel
Ett element i prosjektet er kapasitetsbyggingsprogrammer for makedonske offentlig ansatte. I desember besøkte en gruppe på 17 personer som jobber med IKT og forvaltning i makedonske offentlig sektor Brussel, som et ledd i kurset «E-government and Public Sector Modernization».

Gruppen tilbragte en dag ved Norway House, hvor de fikk flere foredrag om Norges forhold til EU, EFTA og EØS-midlene, samt hvordan Norge og EU jobber med IKT- og forvaltningspolitikk.

I tillegg til foredragene ved Norway House, møtte gruppen representanter fra flere EU-institusjoner for å lære mer om hvordan EU jobber med IKT og forvaltning.

Lærer om EUs perspektiv
Brussel-turen utgjør andre del av kurset, som startet med en ukes opplæring i Makedonias hovedstad Skopje.

– Første del av kurset bestod av fire dagers kurs i Skopje, etterfulgt av en eksamen, og de som bestod eksamen fikk muligheten til å delta på andre del av kurset, som er studieturen til Brussel. I løpet av studieturen fortsetter vi med temaene fra kurset i Skopje, men med et bredere perspektiv, med foredrag fra forskjellige personer som jobber med IKT og offentlig forvaltning i EUs institusjoner eller i tilknytning til EU, sier Nevenka Stamenkovska.

Hun er en av deltagerne i kurset og jobber som programoffiser ved Makedonias Europasekretariat i Skopje. Norge har tidligere gitt økonomisk bistand til å etablere sekretariatet.

– Dette er et interessant kurs fordi vi lærer om hvordan det arbeides med IKT og offentlig forvaltning i andre land, og vi lærer også om EUs perspektiv. Vi lærer også om hvordan EU jobber med prosessen for å få Makedonia til å bli en del av EU, sier hun.

Et av seks kurs
Kurset «E-government and Public Sector Modernization» er et av seks kurs som finansieres av Sustainable EU Learning and Training System. Andre områder som også dekkes med egne kurs er transportpolitikk, regionalpolitikk, prosjektledelse, EUs indre marked og beslutningstaking i EUs institusjoner.

Til sammen besøker fire makedonske kursgrupper Brussel i perioden november 2013 til februar 2014 for blant annet å møte EU-delegasjonen, nordmenn som jobber i Europakommisjonen og representanter fra EFTA, ESA og EØS-midlenes sekretariat i Brussel (FMO).

Støtter også andre land på Vest-Balkan
I tillegg til å bidra med støtte til Makedonias forberedelser til EU-medlemskap støtter også Norge andre land på Vest-Balkan i arbeidet med medlemskapsforberedelser.


For Montenegro, som er i forhandlinger med EU om medlemskap, bidrar Norge med midler for å styrke det montenegrinske Utenriksdepartementets forhandlingskapasitet. For Bosnia-Hercegovina og Kosovo, som ikke har startet forhandlingene ennå, skal alle norske bidrag være begrunnet i euroatlantisk integrasjon.

I Serbia har Norge i flere år vært en viktig støttespiller for landets EU-integrasjon. Porteføljen har omfattet prosjekter med sikte på gjennomføring av EU-direktiv på områder fra energi og miljø til justissektor og konkrete tiltak som besøk i Brussel for å lære om EUs institusjoner. Norge og Serbia har nylig undertegnet en rammeavtale for det bilaterale samarbeidet.

– Alt vi gjør på Vest-Balkan tar sikte på å støtte euroatlantisk integrering, sier seniorrådgiver Jannicke Bain i Utenriksdepartementets Vest-Balkan-seksjon.

Norges bistand til Vest-Balkan var i 2013 på omtrent 400 millioner kroner.

Til toppen