Bilateral visumavtale med Makedonia trer i kraft

En avtale mellom Norge og Makedonia om lettelser i utstedelsen av visum trer i kraft 1. februar 2009.

En avtale mellom Norge og Makedonia om lettelser i utstedelsen av visum trer i kraft 1. februar 2009.  

Avtalen vil bidra til å forenkle reisevirksomhet og kontakt mellom Norge og Makedonia, samtidig som den er ment å bekjempe ulovlig innvandring.  

Visumavtalen innebærer at prosedyrene for utstedelse av visa forenkles. En rekke kategorier reisende fritas helt fra å betale gebyr og øvrige søkergrupper vil få en betydelig reduksjon i gebyret sammenlignet med ordinære Schengen-visa. Videre åpnes det for å utstede flerinnreisevisum med gyldighet på inntil 5 år til ulike kategorier reisende på nærmere fastsatte vilkår. Innehavere av diplomatpass og tjenestepass unntas fra visumplikt for opphold inntil 90 dager. 

Avtalen samsvarer med tilsvarende avtale som er inngått mellom Makedonia og EU, og som formelt trådte i kraft 1. januar 2008. Avtalen bidrar således til en felles praksis mellom Schengen-landene.

Til toppen