Makrellfiske i Nord-Norge

Departementet har i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2014 satt av 5000 tonn makrell for et makrellfiske i Nord-Norge, av en foreløpig norsk kvote på 150 000 tonn. Endelig norsk kvote for 2014 vil bli fastsatt først når vi har lagt de internasjonale makrellforhandlingene bak oss.

Makrellen har fått en vesentlig større utbredelse nordover, samtidig som bestandsstørrelsen har økt betydelig. Den nordlige utbredelsen bekymrer både forskere og næringen. Formålet med å legge til rette for makrellfiske i Nord-Norge, er å håndtere de negative konsekvensene makrellens utbredelse har for økosystemet i nordlige farvann.

Avsetningen vil ikke få konsekvenser for den etablerte fordelingen mellom flåtegruppene.

I nær fremtid vil detaljer for ordningen bli tatt opp i en skriftlig høring, der aktørene vil bli invitert til å komme med sine innspill og kommentarer.

Til toppen