Mål om 1000 skarptrente politifolk nådd

Norsk politi har nå over 1000 politiansatte trent for å håndtere skarpe oppdrag. Det er en klar forbedring fra 650, da regjeringen overtok.

– Målet vi satt oss for 2016 er nådd.  Det er første gang politiet har så mange skarptrente politifolk ute i distriktene som står i førstelinjen om noe går galt, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Tjenestepersoner i politidistriktenes utrykningsenheter, såkalte IP-3 mannskaper, er utdannet til å kunne håndtere skarpe oppdrag. De har dobbelt så mye våpentrening som annet politi. Unntaket er Oslo politidistrikt, som også har IP 1 og IP 2, Beredskapstroppen og Den kongelige politieskorte.

Hvert år må alle IP3 gjennomføre 103 timer med vedlikeholdstrening. Mannskap av denne typen skal være på vakt til enhver tid.

Oversikt over politiets innsatspersonell

Kategori 1: Tjenestepersoner i Beredskapstroppen
Kategori 2: Tjenestepersoner i livvakttjeneste
Kategori 3: Tjenestepersoner i utrykningsenhetene
Kategori 4: Andre tjenestepersoner med våpengodkjenning
Kategori 5. Tjenestepersoner med tilpasset opplæring

 

Til toppen