Mæland ber næringslivet på Vestlandet om råd

– Situasjonen i norsk økonomi har endret seg. Aktiviteten i petroleumsnæringen går nedover, og dette merkes spesielt på Vestlandet. Det er viktig å høre hvordan næringslivet og partene i arbeidslivet selv ser på situasjonen, og hvordan de posisjonerer seg for å være konkurransedyktige fremover, sier næringsminister Monica Mæland.

Næringsministeren inviterer næringslivet på Vestlandet til et møte onsdag 24. juni for å diskutere hvordan næringslivet skal bidra til omstilling.

Hva: Innspillsmøte om konkurransekraft
Når: Onsdag 24. juni kl 14:00-16:00
Hvor: Nyskapingsparken, Thormøhlensgate 51, Bergen

Konkurransekraft for norske arbeidsplasser er et av regjeringens åtte satsingsområder. Les mer om arbeidet for konkurransekraft på regjeringens nettsider.

Til toppen